Bądź na bieżąco!

Otrzymuj bezpłatne SMS-y z wybranych kategorii:

ważne informacje z Urzędu

wydarzenia i uroczystości

komunikacja,informacje
o utrudnieniach
w ruchu, objazdach i remontach

ostrzeżenia meteorologiczne komunikaty ostrzegawcze i alarmowe

Szanowni Państwo!

Toszecki Ogólnodostępny System SMS (TOSS) to nowe narzędzie komunikacji między urzędem a mieszkańcami Gminy Toszek, dzięki któremu będziemy dzielić się z Państwem najważniejszymi informacjami dotyczącymi naszej gminy. TOSS to prosta i bezpłatna aplikacja. Wystarczy podać swój numer telefonu komórkowego. Po rejestracji w systemie będzie można wybrać interesujące Państwa kategorie informacji. Za pomocą SMS-a powiadomimy w szczególności o wydarzeniach i uroczystościach w gminie, utrudnieniach w ruchu, objazdach i remontach, ostrzeżeniach meteorologicznych i alarmowych oraz o ważnych sprawach urzędowych, np. możliwości odbioru dowodu osobistego, zaświadczenia itp.

Drodzy Mieszkańcy! Zachęcam do korzystania z Toszeckiego Ogólnodostępnego Systemu SMS. Bądźmy w kontakcie 😊

Burmistrz Miasta Marki, Jacek Orych

Burmistrz Toszka – Grzegorz Kupczyk

Formularz rejestracyjny

Wypełnij poniższy formularz i wybierz interesujące Cię tematy:

Chcę:


Wysyłając formularz akceptują Państwo Regulamin funkcjonowania TOSS.


 1. Administratorem zebranych danych osobowych jest:

  Burmistrz Toszka, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Toszku przy ul. Bolesława Chrobrego 2, 44-180 Toszek, adres e-mail: umtoszek@toszek.pl.

 2. Inspektor Ochrony Danych
 3. Na mocy art. 37 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 8 i 9 UODO Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Funkcję tę pełni Pani Lorin Frejno, z którą Pan/Pani może się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw przez formularz kontaktowy na stronie www.bip.toszek.pl, e-mail: iod@toszek.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby wskazany w pkt I.

 4. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

  Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są i będą w celu, na jaki wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), tj. w celu rejestracji w TOSS i bezpłatnego korzystania z usługi, w tym w celach informacyjnych i promocyjnych Gminy Toszek.

 5. Kategorie danych osobowych, które są przetwarzane

  Administrator przetwarzać będzie Pana/Pani dane osobowe wyłącznie w kategorii podstawowych danych identyfikacyjnych, takich jak:

  1) imię i nazwisko,

  2) numer telefonu komórkowego.

 6. Odbiorcy danych

  Pana/Pani dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom, niż upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

 7. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

  Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego w rozumieniu RODO lub organizacji międzynarodowych.

 8. Okres przechowywania danych osobowych

  Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt III celu przetwarzania, lecz nie krócej niż przez okres wskazany w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r Nr 14, poz. 67 z późn.zm.).

 9. Przysługujące prawa

  W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

  1. prawo dostępu do treści danych,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych,
  3. prawo do usunięcia danych,
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 10. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rejestracji do systemu i korzystania z usługi.

 11. Pana/Pani dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

Wpisz kod weryfikacyjny, który został wysłany na Twój telefon!

Rejestracja zakończona.

Przyjęliśmy Twoje zgłoszenie. Dziękujemy za skorzystanie z naszego serwisu.